Training Weerbaarheid(vanaf 6 jaar)

Wij bieden diverse weerbaarheidstrainingen aan! De Rots en Water methodiek is hierbij ons uitgangspunt. Dit is een psycho-fysieke sociale competentietraining. Wij vinden het belangrijk aandacht te besteden aan de vertaalslag, hoe de deelnemer het aangeleerde kan toepassen in de dagelijkse leef en leer omgeving.
Zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen, communicatieve & sociale vaardigheden worden getraind en vergroot.

Het doel van de training is dat de deelnemers bewust worden gemaakt van hun eigen zijn, hun eigen kunnen en hun eigen grenzen. Door gebruik te maken van de fysieke elementen wordt de theorie direct omgezet in de praktijk waardoor het een langer durend effect heeft. Deelnemers worden sociaal weerbaarder. Men leert de grenzen herkennen, de grenzen aan te geven en de grenzen te bewaken! Ook het vermogen om met anderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een snel veranderende multiculturele samenleving, wordt spelenderwijs getraind.

Hoewel er veel gebruik wordt gemaakt van fysieke vechtsport elementen, moet deze cursus niet gezien worden als een zelfverdedigingstraining.

De trainingen zijn doelgroep specifiek, dit betekent dat we voor elke groep een passende training hebben. Elke training zal zoveel mogelijk aansluiten bij de beleving en het ontwikkelingsniveau van de doelgroep.

De volgende doelgroep trainingen bieden wij aan:
– Kids 6 tm 12 jaar – Jeugd 13 tm 16 jaar – Jongeren 17 tm 20 jaar
– Volwassenen 21+

Naast deze “algemene” weerbaarheidstrainingen kunnen wij samen met u overleggen over een training op maat. Dit is vooral een optie voor zorgorganisaties en scholen.

In overleg met u kunnen we dan naast de basis de accenten verleggen naar het gewenste doelgebied (zoals: voorbereiding op de middelbare school, pestgedrag, voorkomen grensoverschrijdend gedrag, grens en seksualiteit, groepsdruk).

Ook bieden wij individuele Trainingen Weerbaarheid aan, ook in combinatie met ouder-kind training.

Wilt u meer informatie, een training bij u op school of bij u in de buurt of een introductieles organiseren, neem dan vrijblijvend contact met ons op.