Over YouCount2

YouCount2 is een kleine, flexibele, mensgerichte coaching praktijk. Vanuit Assen werken Trix en Evan Buitenwerf ambulant op locatie in Noord Drenthe en Ooststellingwerf, of op afspraak in de praktijkruimte aan de Werkwereld aan de Brunelstraat 77, te Assen).

Het uitgangspunt is dat iedereen telt. Iedereen er mag zijn en iedereen kan ontwikkelen.

YouCount2 wil kinderen en (jong) volwassenen sociaal en fysiek weerbaarder maken zodat de zelfredzaamheid wordt vergroot. Het aanbod bestaat uit doelgerichte begeleiding op structuur , weerbaarheid en individuele leer en ontwikkeling stimulering.

De ontwikkelcoaches
Trix en Evan Buitenwerf hebben beiden vele jaren ervaring in het werken met mensen.

De kwaliteit van de begeleidingen en de trainingen is gewaarborgd door de jarenlange praktijk ervaring en de opleidingen en certificering door zowel het ICELP Institute, het Gadaku Instituut en Stibco. Beiden staan wij geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.