Praktijk ervaringen scholen

Workshop “pesten” voor 3 groepen 3, 4 op een basisschool in Assen:
Dit schooljaar kwam Youcount2 in onze groep om voorlichting te geven over pesten.

De kinderen luisterden aandachtig naar alle zaken die te maken hebben met pesten. Vaak hebben leerlingen niet eens in de gaten dat hun gedrag, houding of woorden kwetsend kunnen zijn voor een ander. Ook hoorden we over lichaamstaal, non verbale signalen, sterk staan, grenzen aangeven en grenzen van anderen respecteren.

Verrassend om te zien hoeveel kinderen al eens in aanraking zijn geweest met pesten als slachtoffer of als dader.

Wat de kinderen erg aansprak was een spel waarbij ze aan de hand van stellingen, hun mening konden geven. Het mooie van het spel was dat alle antwoorden er mochten zijn.

De filmpjes die werden vertoond over pesten bekeken de kinderen met open mond. De scenes toonden een schoolsituatie waardoor het pesten heel dichtbij kwam.

Na afloop van de voorlichting hebben we in de groep gesproken over pesten en aansluitend konden de kinderen uiting geven aan hun gevoelens t.a.v. pesten. Ze schreven prachtige teksten en illustreerden die met treffende tekeningen.

We kijken terug op een hele waardevolle middag en bedanken Youcount2 voor de heldere, aansprekende presentatie, leuke werkvormen en voor de bewustwording bij kinderen over pesten.

Training Weerbaarheid op basisschool groep 5:
Onze groep 5 heeft ontzettend veel gehad aan de reeks van 10 trainingen van Evan en Trix. Het is een grote klas vol met heel leuke en enthousiaste kinderen, waarbij echter een chemie ontstaat wanneer ze samen in een groep zitten. Veel jongens die graag de leiding willen hebben, meisjes die geen grenzen stellen, niet jezelf kunnen zijn omdat je bang bent uitgelachen te worden of buitengesloten.

Tijdens de trainingen hebben de kinderen o.a. geleerd stevig te staan, waardoor ze zich zekerder voelen; grenzen aan te geven, waardoor het prettig is met elkaar om te gaan; te groeten, want groeten is ontmoeten (een basiswaarde); de verantwoordelijkheid te nemen: wat willen wij zelf veranderen en hoe gaan we dat doen.

Het heeft de groep goed gedaan dat ze woorden leerden om de problemen onder woorden te brengen en elkaar te begrijpen.

Training Weerbaarheid op basisschool groepen 5/6:
In het schooljaar 2016-2017 hebben wij YouCount2 ingehuurd voor 2 groepen. Wij wilden deze kinderen extra handvatten geven om zich goed staande te kunnen houden in de maatschappij.
De kinderen hebben o.a. geleerd hun persoonlijke grens aan te geven en sterk te staan. Ze hebben geleerd, dat zij een keuze hebben.
Deze training was een zeer mooie aanvulling op onze eigen sociale vaardigheidslessen.  Door de extra oefening en het nabootsen van situaties is ons doel behaald en hebben de kinderen extra handvatten gekregen op sociaal emotioneel gebied. Dit is een training, die je elk kind gunt!