Praktijk ervaringen begeleiding

I. is een vrouw van 36 jaar, die wilde werken aan het aangeven van grenzen.
Afgelopen jaar werd ik me bewust van het feit dat ik moeite had met het herkennen, aangeven en bewaken van mijn grenzen. Ik ben aan de training begonnen omdat ik het belangrijk vond om assertiever te worden. De individuele begeleiding (van 6 x 1 uur) van YouCount2 was voor mij een hulp om actief aan de slag te gaan met mijn grenzen. Door zowel fysieke oefeningen als gesprekken over praktijkervaringen heb ik o.a. geleerd hoe belangrijk het is om mijn lichaamstaal (o.a. sterk staan) aan te laten sluiten bij de boodschap die ik over wil brengen. Ik ben nu beter in staat om ontspannen te werken, ik heb meer zelfvertrouwen gekregen bij het aangeven en bewaken van mijn grenzen en kan daardoor meer genieten van het leven. De begeleiders van youcount2 hebben de lessen zo ingericht dat die goed aansloten bij dat waar ik behoefte aan had en wat ik goed kon toepassen in de praktijk van mijn dagelijks leven. Ik kijk met veel plezier terug op de training!

A. is een jongeman van 19 jaar (PDDNOS/LVG). Hij had weinig overzicht in zijn dagelijkse planning en had moeite met het vinden van oplossingen voor problemen op zijn werk. A. heeft geleerd zijn impulsiviteit af te remmen, stap voor stap een plan te maken en te zoeken naar meerdere mogelijkheden voor het oplossen van een probleem. Hij heeft nu een duidelijke dag-planning en weet waar hij aan toe is. Dit biedt hem zekerheid en schept duidelijkheid.

C. is een meisje van 7 jaar, groep 3 van het regulier onderwijs. Ze heeft concentratieproblemen, waardoor ze achterloopt met haar school werk. Het was onzeker of ze naar groep 4 zou gaan. C. heeft geleerd om zich langere tijd te kunnen focussen. Haar impulsiviteit is vermindert. Ze is zich ervan bewust welke stappen ze moet doen om iets af te maken, bewustwording van het denken. Ze gaat naar groep 4!

D. is een jonge meid van 22 jaar (geheugenproblemen, LVG, ASS). Door wekelijkse begeleiding kan D. nu referentiepunten aanbrengen die haar helpen bij het vinden van de juiste weg of de juiste mensen. D. staat nu open voor het feit dat er altijd meerdere mogelijkheden zijn voor het oplossen van een probleem. D. is minder impulsief en kan goed haar grenzen aangeven.

D. is een jongen van 7 jaar, groep 3 van het regulier onderwijs. Hij kan zich moeilijk langere tijd concentreren, denkt veel in beelden waardoor hij moeilijk de dingen onder woorden kan brengen. Door te begeleiden is de impulsiviteit afgeremd, en kijken bewust naar wat we aan het doen zijn en hoe we dit doen. D. kan zich nu wat beter verbaal uitdrukken. Ook leert D. om zijn grenzen aan te geven.

D. is een man van 30 jaar, zonder indicatie en zonder zorg.
Door verschillende omstandigheden was hij het overzicht over zijn privé en zijn zakelijke administratie kwijt geraakt. Samen hebben we een voor hem passende administratie methode opgezet en een budgetoverzicht gemaakt. Het resultaat was dat hij meer inzicht heeft gekregen in de situatie. Ook is er een duidelijke scheiding aangebracht tussen de zakelijke en de privé administratie. Door de ingezette begeleiding is er rust en overzicht gecreëerd.

B. en R. zijn een echtpaar en hebben 4 kinderen.
Door het ontbreken van een goed administratiesysteem was er totaal geen overzicht. Ook was er veel onduidelijkheid over de uitgaven, elke maand was er een financieel tekort. Door het inzetten van de begeleiding is er duidelijkheid en overzicht gekomen. Vanuit het budgetplan werd duidelijk wat er te besteden was, de uitgaven zijn in kaart gebracht en de administratie is versimpeld. Het resultaat: overzicht en rust, hierdoor werd het budget haalbaar.

D. is een HBO opgeleide vrouw van 26 met ADD.
Er was gebrek aan planning en geen duidelijke structuur. Verder was er totaal geen overzicht in de financiën en was het chaos in de directe leefomgeving. Door deze chaos werd de chaos en drukte in haar hoofd alleen maar versterkt. Door D. intensief te begeleiden is er overzicht gekomen in de financiën, is er een passend administratiesysteem opgezet, is er een weekplanning met dagstructuur opgezet. Hierdoor zijn er handvatten gekomen om verder te gaan. D. heeft nog wel ondersteuning nodig maar minder intensief. Door de aangebrachte structuren en kaders is zij zelfredzamer geworden.

L. is man van 36. Hij heeft een goede baan en geen financiële problemen.
Wel heeft hij moeite met het op orde houden van zijn administratie. Samen met hem een administratiesysteem ingevoerd. Alle papieren uit de ladekasten en schoenendozen van 10 jaar opgeruimd en uitgezocht. Nu heeft hij een goed systeem welke hij zelf 2 x in de maand heel gemakkelijk bij kan werken. Het resultaat: overzicht en duidelijkheid.

J. is een man van 49 met ADD, heeft moeite met op orde houden van zijn huis en administratie.
Samen een plan van aanpak gemaakt. Samen een passende opruim en opbergstructuur ingezet. Verder hebben we de administratie op orde gebracht en structuur aangebracht in het verwerken van de post en de betalingen. Het resultaat: J. kan nu zelfstandig zijn administratie voeren en zijn huis op orde houden wat er toe heeft geleid dat hij rust heeft gekregen in zijn hoofd en ruimte om weer actief te zijn op de arbeidsmarkt.