Structuur Coaching

YouCount2 biedt “structuur coaching”. Onze coaching is gericht op het aanbieden van overzicht, structuur en rust. Het doel is het vergroten van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de cliënt.

Onze structuur coaching kan algemeen worden ingezet, maar ook voor bepaalde specifieke coaching gebieden.

Algemeen
Samen met de cliënt gaan we een dagstructuur maken. We passen dit aan op het niveau van de cliënt. We coachen de cliënt om zich vervolgens aan deze structuur te houden, met als doel het creëren van rust en overzicht.
We leren de cliënt een goede afstemming te maken tussen werk/ dagbesteding, huis/ huishouden, ontspanning, boodschappen, etc.
We coachen de cliënt in de financiën, en het opgeruimd houden van de woning.

Specifiek

Het kan zijn dat de cliënt getraind moet worden in het zelfstandig omgaan met zijn of haar financiën. Hiervoor geven wij budgetcoaching.

Samen met de cliënt gaan wij de financiën in kaart brengen. Wij kijken samen naar het bestaande administratiesysteem en werken dit bij en schonen het op, of we maken een nieuw werkend administratiesysteem passend bij het niveau van de cliënt.
De volgende stap zal zijn, om samen de financiën in kaart te brengen. Samen zorgen we ervoor dat de cliënt (weer) inzicht  krijgt in de inkomsten en uitgaven.

Het kan zijn dat de cliënt getraind moet worden in het zelfstandig gestructureerd, opruimen van de leefomgeving. Hiervoor geven wij opruimcoaching.

Chaos en drukte in de leef- of werkomgeving van de cliënt, leidt tot (onnodige) spanning en drukte in het hoofd. Dit geldt voor iedereen en helemaal voor mensen die gevoelig zijn voor prikkels.
Samen met de cliënt gaan we werken aan een opgeruimd resultaat.
Het doel van deze coaching is om de cliënt (en de begeleiding) een structuur te geven voor het opruimen zodat er een gebalanceerde en prettige woonomgeving ontstaat voor de cliënt.

Meer informatie: download de brochure!