Begeleiding

De begeleiding is gericht op het versterken van de kwaliteiten en het ondertitelen van sociale processen. Samen zoeken we naar de mogelijkheden die ieder individu heeft. Dat is het vertrekpunt voor de aanpak van de hulpvraag.

YouCount2 biedt kortdurende begeleiding aan kinderen, jeugd en volwassenen.
Daarnaast bieden wij levensloopbegeleiding voor kinderen/ jongeren en jong volwassenen.

Onze doelgroep bestaat uit mensen met een (boven) gemiddeld tot hoog IQ al dan niet i.c.m. met Autisme Spectrum Stoornissen of AD(H)D problematiek.

Onze begeleiding is praktisch en gericht op het aanleren van/ oefenen met:
– Sociale emotionele vaardigheden
– Weerbaarheid
– Zelfstandigheid
– Leer en denkstimulering
– Zelfredzaamheid
– Zingeving
– Communicatie vaardigheden
– Sociaal netwerk

Meer informatie? stuur dan een e-mail naar info@youcount2.nl